Mikro

Informationsbrev om sommerlejr 2017

Spejderåret 2016-2017 slutter med international korpslejr i Sønderborg 22-30 juli 2017.

Mikro overnatter på VM

Dato: 
Fre, 11.11.2016 16:00 - Lør, 12.11.2016 12:45
Jul-109-2

Oprykningstur