Nyheder

Grupperådsmøde (forældremøde/generalforsamling)

Grupperådsmøde (forældremøde/generalforsamling)
Søndag den 11. marts 2018 kl. 11.00 – 12.00 på Det ny Sletten, Bøgedalsvej 16, 8680 Ry.

Kære forældre, ledere og spejdere over 15 år.
Støt op om spejderarbejdet i Skanderborgs spejdergruppe. Du kan gøre det ved at møde op til den årlige generalforsamling (grupperådsmøde – som vi kalder det som spejder). Ved mødet har du mulighed for at møde spejderlederne og bestyrelsen, samt tale med de andre forældre.
Grupperådet er gruppens generalforsamling. På det årlige grupperåd vælges bestyrelsen.

Vi har i år valgt også at lægge beretningerne, udviklingsplanen, gruppens regnskab for 2017 og budget for 2018 på gruppens hjemmeside www.dds-skanderborg.dk, du finder dem under den 11. marts i kalenderen.