Kalender

Grupperådsmøde

Dato: 
Søn, 11.03.2018 00:00 - 12:00

Grupperådsmøde (forældremøde / generalforsamling)

Søndag den 11. marts 2018 kl. 11.00 – 12.00

på Det ny Sletten, Bøgedalsvej 16, 8680 Ry, hvor vi er på gruppetur.

Kære forældre, ledere og spejdere over 15 år.

Støt op om spejderarbejdet i Skanderborgs spejdergruppe. Du kan gøre det ved at møde op til den årlige generalforsamling (grupperådsmøde – som vi spejdere kalder det), hvor vi beslutter rammerne for de næste års spejderarbejde.

I vores spejderarbejde lægger vi stor vægt på forældrenes indflydelse, derfor ønsker vi mindst 5 forældrerepræsentanter i bestyrelsen.
I år er der en forælder, der ønsker at udtræde af bestyrelsen, vi har derfor plads til 2 nye.

Programmet for dagen er:

Kl. 9.30 ankomst til Sletten.
Kl. 10.00 Forældre og søskende deles i hold og får mere at vide om spejderopgaver.
Kl. 11.00 Grupperådsmøde (forældremøde/generalforsamling).
Kl. 12.30 frokost med helstegt gris og tilbehør (købes for 50 kr. pr voksen – børn gratis – bestilles og betales sammen med spejdernes tilmelding til turen).

Vedlagt er 6 dokumenter:
Grupperåd 2018 indbydelse – der indeholder dagsorden for mødet, samt oversigt over bestyrelse og ledergruppe.
Beretning 2017 – der indeholder beretning fra spejdergruppen inkl. bestyrelsen.
Årsregnskab 2017  – der indeholder regnskab for spejdergruppen.
Handlingsplan 2018 – der indeholder vores udviklingsplan.
Budget 2018 – der indeholder budget for spejdergruppen.
Funktionsbeskrivelse for bestyrelsesmedlem - der fortæller om jobbet som medlem af bestyrelsen.

Vi har i år valgt også at lægge beretningerne, udviklingsplanen, gruppens regnskab for 2017 og budget for 2018 på gruppens hjemmeside www.dds-skanderborg.dk, du finder dem under den 11. marts i kalenderen.

med spejderhilsen
Kjeld Krabsen

gruppekasserer
Skanderborg gruppe
Det Danske Spejderkorps